Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

RESET PRINTER R230, R210

RESET PRINTER R230, R210

download vể lam theo hướng dẫn la ok

http://www.ij-vn.com/download/reset_may_in.rar

3 nhận xét: